Müügitingimused

ÜLDINE

1. Müügitingimused kehtivad Intershop OÜ veebipoest www.intershop.ee ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Intershop OÜ (edaspidi ka Intershop OÜ) vahel kaupade ja teenuste ostmisel. Intershop OÜ registrikood on 11412542.

2. Intershop OÜ -l veebipood on käesolevate tingimuste tähenduses nii www.intershop.ee keskkonnas asuv veebipood kui ka Intershop OÜ -l Facebooki leht: https://www.facebook.com/Intershop.ee/

3. Intershop OÜ -l www.intershop.ee keskkonnas asuv veebipoe ja Facebooki lehe vahendusel tehtavate tehingute suhtes kehtivad ühesed müügitingimused, välja arvatud kui käesolevates müügitingimustes on teisiti sätestatud.

4. Intershop OÜ jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi.

HINNAINFO

1. Kõik veebipoes www.intershop.ee toodud hinnad ei sisalda käibemaksu.

2. Intershop OÜ jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi.

MÜÜGILEPINGU JÕUSTUMINE

1. Kauba müügilepinguga kohustub Intershop OÜ andma Tarbijale üle olemasoleva kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub veebipoele tasuma Kauba eest esitatud tellimusel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.

2. Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 5 tööpäeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.

3. Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Intershop OÜ pangakontole.

Intershop.ee FACEBOOKI LEHELT TELLIMISE ERISUSED

1. Tellimus loetakse esitatuks Intershop.ee Facebooki lehel tootepostituse alla kommenteerimisega, kui ostja avaldab kommentaaris soovi toote ostmiseks.

2. Müügileping loetakse sõlmituks, kui Intershop OÜ kinnitab kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tellimuse.

3. Intershop.ee Facebooki lehe kaudu esitatud tellimustele kohaldub käesolevates müügitingimustes sätestatud taganemise kord.

KOHALETOIMETAMINE

1. Pärast müügilepingu jõustumist jõuab kaup tarbijani hiljemalt 3 tööpäeva jooksul.

2. Intershop OÜ ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Intershop OÜ ei saanud mõjutada ega ette näha.

PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD

1. Veebipood Intershop OÜ vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.

2. Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe Intershop OÜ poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.

3. Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise. Puudusega kauba parandamine või asendamine toimub vastavalt võlaõigusseadusele § 222 ja 223.

4. Kuni 6 kuu jooksul kauba üleandmise päevast ilmnenud puuduse tekkepõhjuse tuvastab kaupleja, pärast seda (kuni 2 aasta möödumiseni kauba üleandmisest) tõendab puuduse tekkepõhjuse avalduse esitaja. Tõendamisega seotud mõistlikud kulud kannab pool, kelle kahjuks on tõendamise tulemus.

5. Vastavalt võlaõigusseaduse § 222 ja 223 võib avalduse esitaja juhul, kui kaup ei vasta kokkulepitud tingimustele, nõuda kauplejalt: • esmajärjekorras asja parandamist; • asja asendamist, kui kaupleja hinnangul parandamine ei ole võimalik või toob kaasa ebamõistlikke kulusid; • oluliste puuduste korral (nt kui kauba parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub või kui sellega tekitatakse avalduse esitajale põhjendamatuid ebamugavusi) on avalduse esitajal õigus lepingust taganeda.

6. Intershop OÜ ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.

7. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada epostiaadressile info@intershop.ee (tagastus@intershop.ee) pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

8. Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.

9. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

10. Tarbijal on õigus nõuda Intershop OÜ ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, veebipood Intershop OÜ ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi. Tarbijal on õigus nõuda viivist kui kaupleja ei tagasta raha õige aja jooksul.

11. Tagastatud toode peab olema puhastatud vastavalt hooldusjuhistele. 

TOOTE TAGASTAMINE VÕI ÜMBERVAHETAMINE

1. Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus veebipoes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul.

2. Kui Tarbija soovib vältida väärtuse vähenemise hüvitamist, tuleb asja kasutada ja proovida nii, nagu seda on võimalik teha tavakaupluses ning asi tuleb tagastada originaalpakendis ja esialgses komplektsuses. Kui tarbija kasutab asja rohkem, kui on vaja asja olemuses ja toimimises veendumiseks või ei tagasta asja originaalpakendis ja esialgses komplektsuses või kasutab asja muul ebasobival viisil, vastutab tarbija asja väärtuse vähenemise eest.

3. Toodete tagastamiseks/vahetamiseks tuleb Müüjale esitada taganemisavaldus 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Täidetud tagastus/taganemis avaldus saata koos tagastatud toodetega Müüjale. Tagastuse kättesaamise kohta saadame Teie epostiaadressile kinnituse. Taganemisavalduse võib koostada vabas vormis ühemõttelise e-kirjana või kasutada selleks tüüpvormi, mille leiate internetiaadressilt: Tagastamiseavalduse tüüpvorm PDF

4. Intershop OÜ tagastab taganemisavalduse kättesaamisel Tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel taganemisavalduse kättesaamisest kõik Tarbijalt lepingu alusel saadud tasud. Intershop OÜ-l on õigus viivitada raha tagasimaksega seni, kuni Tarbija on tagastanud toote või esitanud tõendi, et Tarbija on toote tagasi saatnud.

Kauba võib tagastada ka Omniva automaati, siis sellel juhul valida kättetoimetamise sihtkohaks (Pärnu mnt. 238) Tallinna Tondi Selver, A. H. Tammsaare tee, 62, Tallinn pakiautomaat, Tallinn ja telefoni number: 53307619.

Kui soovite tagastada SmartPosti automaati, siis sellel juhul valida kättetoimetamise sihtkohaks (Pärnu mnt. 238) Tallinna Tondi Selver, A. H. Tammsaare tee, 62, Tallinn ja telefoni number: 53307619.

5. Tagastuse puhul tuleb Tarbijal tagasi saadetava paki postikulu tasuda otse pakiautomaati.

6. Rahatagastuse korral tehakse tagastus samale arvelduskontole, millelt Tellimuse eest tasuti, 14 päeva jooksul alates tagastusavalduse esitamisest.

7. Tagastuse kättesaamise kohta saadame Teie e-posti aadressile kinnituse.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

1. Tarbija annab Intershop OÜ veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.

2. Intershop OÜ´l on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.

3. Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

4. Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku Intershop OÜ veebilehel.

5. Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Intershop OÜ veebipoel ligipääs.

FOTODE AUTORIÕIGUSED

1. Kõik Intershop OÜ veebilehel ja Facebooki lehel olevad fotod on Intershop OÜ omand ning kaitstud autoriõiguse seadusega. Nende kopeerimine, levitamine või mõnel muul moel kasutamine on ilma autori nõusolekuta on keelatud.

TARBIJA ÕIGUS PÖÖRDUDA TARBIJAVAIDLUSTE KOMISJONI POOLE

1. Kui Veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijavaidluste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. (Endla 10A, 10122 Tallinn; telefon 6201 707; e-post avaldus@komisjon.ee; veebileht https://komisjon.ee/et)

2. Kui Tarbija on Veebipoele esitanud kirjaliku kaebuse esitanud, kuid pole 15 päeva jooksul vastust saanud, võib Tarbija pöörduda Tarbijakaitseameti poole.

3. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijavaidluste komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel.

4. Kui Tarbija asub väljaspool Eesti Vabariiki, siis Euroopa Liidu liikmesriikides on võimalik esitada kaebus Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusesse. Euroopa Liidu tarbijate nõustamiskeskuse Eesti kontaktpunkti kontaktandmed on järgmised: Endla 10A, 10122 Tallinn; e-post consumer@consumer.ee; veebileht https://consumer.ee/

 

Küsimuste, ettepanekute vms korral palun saatke e-post: info@intershop.ee 

või pöörduge  juhataja poole:  Annely Orav +372 533 07619