Müügitingimused

  1. Üldtingimused

1.1.     Käesolevad müügitingimused kehtivad www.intershop.ee (edaspidi internetipoes), mida haldab Intershop OÜ;

1.2.     Müügitingimused reguleerivad Intershop OÜ (edaspidi müüja) ja internetipoes ostu sooritava isiku (edaspidi klient) vahelisi  tekkivaid õigussuhteid;

1.3.     Müügitingimustes reguleerimata küsimustes lähtuvad pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusnormidest;

1.4.     Internetipoes ostu vormistamisega kinnitab klient, et on tutvunud käesolevate müügitingimustega ning nõustub neid järgima;

1.5.     Müüja on õigus ette teatamata ja ühepoolselt müügitingimusi muuta. Kliendi jaoks kehtivad ostu sooritamise hetkel kehtinud müügitingimused.

  1. Lepingu sõlmimine

2.1.     Kliendil on võimalik osta internetipoes müüja poolt pakutavat kaupa;

2.2.     Kliendi ja müüja vaheline müügileping jõustub hetkel, kui kliendi poolt tasutud kauba ostuhind on laekunud müüja arveldusarvele.

  1. Kauba kohaletoimetamine

3.1.     Kaup tarnitakse kliendile esimesel võimalusel peale müügilepingu jõustumist, kuid mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul;

3.2.     Klient saab valida erineva kohaletoimetamise viisi vahel. Kaup toimetatakse kliendini Eesti Vabariigi piires vastavalt kliendi poolt valitud tarneviisile.

3.2.1.  Itella SmartPOST pakiautomaat:

3.2.1.1.  Kohaletoimetamine on tasuta Eesti piires alates tellimuse maksumusest 40 eurot.

3.2.1.2.  müüja saadab kliendi poolt tellitud kauba kliendi määratud (asula, pakiautomaat) SmartPOST pakiautomaati;

3.2.1.3.  kaup jõuab üldjuhul pakiautomaati 1-3 tööpäeva jooksul alates lepingu jõustumisest;

3.2.1.4.  Kui tellitud kaup on jõudnud SmartPOST pakiautomaati, saadetakse kliendile selle kohta teade SMS-i teel, mis sisaldab pakiautomaadi avamiseks vajalikku turvakoodi;

3.2.2.  Omniva pakiautomaat:

3.2.2.1.  Kohaletoimetamine on tasuta Eesti piires alates tellimuse maksumusest 40 eurot.

3.2.2.2.  müüja saadab kliendile tellitud kauba kliendi poolt määratud (asula, pakiautomaat) Omniva pakiautomaati;

3.2.2.3.  kaup jõuab üldjuhul pakiautomaati 1-3 tööpäeva jooksul alates lepingu jõustumisest;

3.2.2.4.  Kui tellitud kaup on jõudnud Omniva pakiautomaati, saadetakse kliendile selle kohta teade SMS-i teel, mis sisaldab pakiautomaadi avamiseks vajalikku turvakoodi;

3.2.3.  Eesti Post postkontor:

3.2.3.1.  Kohaletoimetamine on 3,5 eurot Eesti piires.

3.2.3.2.  kaup jõuab üldjuhul postkontorisse 1-3 tööpäeva jooksul alates lepingu jõustumisest;

3.2.3.3.  kliendile saadetakse teatis paki kohalejõudmisest postkontorisse;

3.2.4.  TNT kuller:

3.2.4.1.  Kohaletoimetamine on tasuta juhul kui ühe tellimusega ostetud kauba kogusumma on vähemalt 250 eurot. Väiksema tellimuse korral on kohaletoimetamistasu 6 eurot;

3.2.4.2.  Kulleriga kättetoimetamise korral kliendile saadetakse SMS ja e-kiri kättetoimetamise aja kohta. Kui kliendile antud aeg ei sobi, siis on kliendil võimalik seda muuta teatades kullerile SMSi või e-kirjaga sobiv kättetoimetamise aeg;

3.3.  Tasuta kohaletoimetamine kaotab kehtivuse kui klient tagastab (osaliselt) kauba ning lõplik ostusumma jääb alla vastavat tasuta kohaletoimetamiseks vajalikku ostusumma piirmäära. Sellisel juhul müüja tagastab kliendile tagastatud toodete ostusumma, millest on lahutatud kohaletoimetamise tasu või tasarveldab tagastatud postitasuga, mille tasus klient tagastuse korral.

  1. Tellimusest taganemine

4.1.     ostetud kaupa on võimalik tagastada 14 päeva jooksul alates kauba Omniva pakiautomaati, SmartPOST pakiautomaati või Eesti Posti postkontorisse saabumise teate kättesaamisest, TNT kulleri kasutamise puhul alates kauba kliendi aadressini jõudmisest.

4.2.  Omniva pakiautomaati tellitud kaup tuleb tagastamiseks viia Omniva pakiautomaati ; Toote sihtkohaks märgi (Pärnu mnt. 238Tallinna Järve Keskus, Tallinn pakiautomaat, Tallinn (Intershop OÜ, Telefon 53307619);

4.3.  SmartPOSTi pakiautomaati tellitud kaup tuleb tagastamiseks viia SmartPOST pakiautomaati. Toote sihtkohaks märgi (Pärnu mnt. 238Tallinna Järve Keskus, Tallinn pakiautomaat, Tallinn (Intershop OÜ, Telefon 53307619).

4.4.     Juhul kui kauba toimetas kohale TNT kuller, siis tuleb kuller tagastatavale kaubale ise järele. Selleks klient teavitab e-kirja (info@intershop.ee) teel müüjat soovist kaup tagastada ja annab soovitava tagastusaja, millal kuller võib kaubale järele tulla. Teavitamise ja soovitava tagastusaja vahele peab jääma minimaalselt 2 tööpäeva.

4.5.     Kauba tagastamine käesoleva lepingu tingimuste raames on kliendile tasuta, mis tasarveldatakse vastavalt välja toodud punkt 3.3

4.6.     Tagastatud kauba ostusumma kannab müüja kliendi kontole (raha tagastatakse samale pangakontole, millelt toimus tasumine) 5 tööpäeva jooksul alates kauba müüjani jõudmisest ning peale kauba üle kontrollimist.

4.7.     Tagastatav kaup peab olema rikkumata, määrdumata, siltidega ja originaalpakendis.

  1. Isikuandmete käitlemine

5.1.     Klient annab internetipoe kasutamisega nõusoleku müüjale (isikuandmete töötlejaks on Intershop OÜ) enda isikuandmete töötlemiseks käesolevas lepingus sätestatud tingimustel;

5.2.     Isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning neid kasutatakse teenuse osutamiseks;

5.3.     Müüjal on vajalik teatud isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele seoses kauba kättetoimetamisega;

5.4.     Müüja järgib isikandmete kaitsega seotud seadusandlust ning tavasid ja ei edasta kliendi isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

  1. Vastutus ja vääramatu jõud

6.1.     Müüja ja klient vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

6.2.     Tarbijalemüügi puhul vastutab müüja asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul asja üleandmisest ostjale. Tarbijalemüügi puhul eeldatakse, et kuue kuu jooksul asja ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.

6.3.     Müüja vastutab ka asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis tekib pärast juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko üleminekut ostjale, kui asja lepingutingimustele mittevastavus tekkis müüja kohustuste rikkumisest tulenevalt.

6.4.     Müüja ei vastuta asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, kui ostja lepingu sõlmimisel asja lepingutingimustele mittevastavust teadis või pidi teadma.

6.5.     Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

6.6.     Müüja vastutab kliendi ees maksimaalselt kauba müügihinna ulatuses.

  1. Muud tingimused

7.1.     Müüjal on õigus keelduda kliendilt tellimuse vastuvõtmisest ja müügilepingu sõlmimisest omal äranägemisel;

7.2.     Poolte vahelised kauba ostmisega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse.

Küsimuste, ettepanekute vms korral palun saatke e-post: info@intershop.ee

Kehtivad alates 20.06.2015.a.